עם סיום הפרויקט חיים ללא אלימות סמים ואלכוהול בבית ספרנו ברצוני להודות לך, למנחה זיו ולגב' תמי גור.

תלמיד בי"ס היו קשובים ולמדו מהנאמר. הסדנאות הועברו בצורה עניינית, ברורה, בלוויית עזרים שונים.

בברכה, אידית גריזם – יועצת בי"ס, צבי אברמוביץ -מנהל בי"ס.

בי"ס טכנולוג עמל בן עמי