rec-hamerברצוני להביע בפניכם את שביעות רצוננו המלאה מהפעילות בנושא "מניעת שתייה לא מבוקרת" שהועבר העל ידי המדריכה שלכם.

המדריכה אביטל הצליחה לעניין ולשלב את התלמידים בפעילות.

אנו מברכים אותה על כך ומקווים להמשך שיתוף פעולה גם בעתיד.

בכבוד רב, זאב ברקוביץ, מנהל בי"ס, בית הספר המר תורני לבנים. כפר סבא