מאת: יאיר אפטר
פורסם ב: עיתון יסודות גיליון 2

בקרב אנשי מקצוע הנפגשים עם בני-נוער קיימת תחושה שבשנים האחרונות חלה עליה במספר המשתמשים בסמים ואלכוהול בקרב בני-נוער. להלן עיקרי הנתונים מסקר אפידימיולוגי שהתבצע על ידי הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול בשנת 2005.

מנתוני המחקר עולה כי כ-10.5% מבני הנוער השתמשו בסמים. הנתון אינו כולל שתייה של משקאות אלכוהוליים. הסמים הנפוצים ביותר בקרב מתבגרים הינם החומרים הנדיפים (הכוללים בין היתר גז מזגנים, דבק מגע, גז צחוק וגז מציתים). כ-16% מבני הנוער דיווחו על שימוש בחומרים נדיפים כאשר גיל 13 מהווה את הגיל הממוצע לשימוש.

הסם הלא חוקי הנצרך ביותר בקרב בני-נוער הינו מריחואנה ועד גיל 18 כ-6% מילדינו יתנסו בעישון מריחואנה. בכיתות י"ב 11% מהמתבגרים התנסו בעישון מריחואנה.

על פי הנתונים מחצית מילדי מדינת ישראל שתו מנת משקה אלכוהולי בשנה האחרונה, לא למטרת קידוש או דת, כאשר כל ילד רביעי בגילאי 12-18 השתכר לפחות פעם אחת וכל ילד חמישי שתה לפחות 5 מנות שתייה במהלך החודש האחרון.

עוד נמצא כי תלמידים המדווחים שהחלו לעשן ולצרוך משקאות חריפים בגיל צעיר יחסית, מדווחים גם על שימוש רב יותר בסם לא חוקי כלשהו בשנה האחרונה. עישון סיגריות ושימוש בסמים לא חוקיים נעשה בד"כ עם חבר טוב או במסיבה עם חברים. משקאות אלכוהוליים נצרכים בדרך כלל במסיבה או עם בן משפחה. בנים משתמשים בסמים יותר מבנות חוץ מאשר בחומרים נדיפים.

נמצא שרמת חילוניות גבוהה יותר קשורה לעישון רב יותר, לשתיית משקאות אלכוהוליים רבה יותר ולשימוש רב יותר בחומרים לא חוקיים (בעיקר בקנביס). תלמידים מהחינוך הממלכתי הדתי מעשנים פחות ומשתמשים פחות בסמים לא חוקיים, אולם משתמשים יותר בחומרים נדיפים. במגזר הלא יהודי פחות מעשנים, פחות צורכים משקאות אלכוהוליים ופחות משתמשים בחומרים נדיפים. לעומת זאת, במגזר זה משתמשים יותר בסמים אחרים.

ככל שהתלמידים גדלים, הם מעשנים יותר וצורכים יותר משקאות אלכוהוליים ומשתמשים יותר בסמים לא חוקיים (בעיקר בקנביס).

למצב משפחתי ולנוכחות הורית יש קשר ישיר לשכיחות השימוש. במשפחות בהן הורי התלמיד גרושים, פרודים או שאחד מהם נפטר, הסיכוי לשימוש בסמים ואלכוהול עולה. תלמידים עולים מדווחים על יותר עישון, שתיית משקאות אלכוהוליים ושימוש בחומרים לא חוקיים (בעיקר בקנביס). עם זאת, תלמידים שהוריהם בעלי השכלה גבוהה מדווחים יותר מאחרים על עישון, שתיית משקאות אלכוהוליים ושימוש בקנביס.

כצפוי, קיים קשר בין נשירה סמויה לשכיחות השימוש. תלמידים שנעדרו שבעה ימים או יותר מבית הספר במהלך 30 הימים שקדמו לסקר דיווחו על שימוש רב יותר בכל המדדים.

בקרב נוער בסיכון נמצא שכאשר המתבגר מתמצא בסמים ויודע כיצד להשיגם, כשעמדותיו והתנהגויות כמו אלה של סביבתו החברתית תומכות בסמים, הסיכוי לשימוש גבוה יותר. עוד נמצא שתיקים במשטרה, מכות, נהיגה במכונית ללא רשות, בילוי בפאב, מסיבות טראנס וכו', קשורים לשימוש רב יותר בסמים. כמו כן, חוסר קרבה להורים נמצא כקשור ליותר עישון ושימוש במריחואנה.

על פי נתוני המחקר, המשתנים העיקריים שמנבאים את השימוש בסם כלשהו הינם:

  • הורים בעלי עמדות חיוביות כלפי סמים (על פי תפיסת ילדם).
  • חברים המשתמשים בסמים ומציעים אותם לתלמיד.
  • מצבי דיכאון.
  • התנהגות סיכונית של התלמיד עצמו.
  • בילוי במוקדי בילוי (פאב, דיסקוטק ומסיבות טראנס).

נתונים מתוך דו"ח הרשות למלחמה בסמים: השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל – 2005.