הרשות הלאומית מפרסמת נתוני מחקר אפידמיולוגי חדש

213,869 בני נוער בני 12-18 שהם 37.6% מסך בני הנוער התלמידים מודים כי שתו משקאות חריפים (לא יין או בירה) בשנה האחרונה (2009) לעומת 180,476 בשנת 2005 שהם 32.5%, עלייה של 18.5%!! כ-33 אלף במספרים מוחלטים

נוער לומד

30% מבני הנוער, מדווחים כי השתכרו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה לעומת 25% בשנת 2005, וכ- 25% כי שתו לפחות פעם אחת בחודש האחרון 5 מנות משקה או יותר בתוך שעות אחדות לעומת 19% בשנת 2005. 10.66% מדווחים על שימוש בסם לא חוקי כלשהו בשנה האחרונה. מדובר בכ- 60,630 תלמידים. הנתונים דומים לנתוני שלושת הסקרים הקודמים. חלה עלייה מובהקת סטטיסטית בנתוני השימוש בשבוע האחרון ובחודש האחרון.

14.11% ( 80 אלף בני נוער ) מדווחים על שימוש בחומרים נדיפים בשנה האחרונה בדומה ל-2005.

8.3% מדווחים על שימוש בחגיגת סם שהוצא אל מחוץ לחוק , עלייה של 2.3% משנת 2005.

נוער מנותק:

בקרב נוער מנותק, 49% מדווחים כי השתכרו יותר מפעם אחת במהלך השנה האחרונה (לעומת 30% בקרב הנוער הלומד). 41% שתו לפחות פעם אחת בחודש האחרון 5 מנות משקה במשך שעות אחדות (לעומת 25% בקרב הנוער הלומד). נתונים דומים התקבלו גם בסקר הקודם.

21.5% מדווחים על שימוש לא חוקי בסם כלשהו. 15% בקנביס, 9.4% בחומרים נדיפים 7.6% בסמים אחרים. ברוב המקרים, ממצאים אלו גבוהים מהנתונים שהתקבלו בקרב הנוער הלומד (להוציא חומרים נדיפים, ובהם הנוער הלומד עושה יותר שימוש).