מאת: נלי שטיין
פורסם ב: עיתון יסודות – גיליון 2

הפעילות המינית לסוגיה, ובמיוחד קיום יחסי מין מלאים, מעסיקים מאוד את שני הצדדים: בני הנוער מחד, והוריהם מאידך. הראשונים טרודים בשאלה מרכזית של 'מתי כדאי להתחיל'?, ואילו הוריהם בחששות מפני הריון לא רצוי והדבקות במחלות מין. נדמה שבגיל זה נוטים שני הצדדים לשכוח כי מיניות אנושית הינה מכלול מופלא של גוף-נפש-מחשבה ורגש, ומתרכזים בעיקר בהתנהגות מינית מרכזית אחת – יחסי מין. לאור מרכזיותה של המחשבה בנושא זה אציג מספר נתונים, ואקשור אותם לתהליכי מגדר של שימור ושינוי חברתיים.

באתר של משרד הבריאות מתאריך ה-30.11.06 מדווחים המספרים הבאים:

במדינת ישראל מדווחים 40.4% מהבנים בכיתה י' על התנסות בקיום יחסי מין מלאים. זאת לעומת 9.6% מהבנות באותו גיל. נתונים אלו מעלים תמיהה לגבי הפער הגדול שבין אחוז הבנים לבין זה של הבנות. תחת הפריזמה המגדרית נראה כי אפשר לטעון שעבור נערים צעירים מדובר באקט של 'גאווה', בעוד שעבור נערות הוא עדיין נכרך בבושה. לפיכך, נראה שנערים ממשיכים להיות קשובים לקודים של גבריות הגמונית המושתתים, בין היתר, על פעילות מינית מרובה, ואילו נערות לקודים של נשיות מסורתית, זו המכוונת לטשטושה ולהסתרתה של מיניותן, בעיקר בהיבטיה הפעילים.

האתר מדווח על עליה בשימוש באמצעי מניעה בקרב מתבגרים המקיימים יחסי מין. נתון זה דומה לנתונים הבאים מארה"ב והמעידים על ירידה מסוימת בשיעור ההריונות הלא רצויים בקרב נערות.

החוקרות ריזמן ושוורץ (Risman Schwartz, 2002) סבורות שנתונים אלו אינם מעידים בהכרח על הצלחה רבה יותר של הקמפיין לשימוש באמצעי מניעה, אלא דווקא על התחזקותן של נערות בתוך היחסים הזוגיים. להערכתן יכולות היום נערות להשפיע על התחלת קיום יחסי המין, ולשאת ולתת על השימוש באמצעי מניעה יותר מבעבר, כאשר הן חשות זכאיות לעשות זאת והנערים קשובים לתביעותיהן. ממצא זה מעיד כי מתחזקות מגמות של שינוי ליברלי, במיוחד בקרב אוכלוסיות חזקות, ונערות פחות חוששות מגינוי חברתי או סירוב באם תתעקשנה על שימוש באמצעי מניעה.

לסיכום, הרי שניתן מנתונים ראשוניים אלו לזהות את מגמות השימור והשינוי הבו-זמניות המתקיימות בקונטקסט החברתי בן-זמננו. במקביל לשונות המובחנת ביחס להפגנתה של המיניות בפועל נראה שקיימת עליה בשימוש באמצעי מניעה וירידה בחשיפתן של נערות להריונות לא רצויים. יחד עם זאת יש לזכור כי גיל ההתבגרות הינו תקופה ארוכה יחסית, ועדיין נמצאות בסיכון גבוה אותן נערות צעירות (עד גיל 15 שנה) המתחילות את פעילותן המינית בגיל זה – הן מבחינת הדבקות במחלות והן מבחינת כניסה להריון וחשיפה לאפשרויות של פגיעה מינית.

• נלי שטיין- דוקטורנטית באוני' בר אילן מטפלת זוגית, משפחתית ומינית, מנחת קבוצות בנושא מיניות.