בשם עובדי משרד המשפטים – אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הרשמי, ברצוני להודות לך על ההרצאה "מכבש הגבריות" אשר העברת ביום 21.6.05rec-justice, ההרצאה האירה את נושא מעמד האישה מזווית שונה וחשובה, הועברה בצורה מעניינת וסיפקה חומר למחשבה.

אנו מקווים לשיתוף פעולה פורה גם בעתיד.

הלית אילסר עו"ד, מרכזת מעמד האישה אגף האפוטרופוס הכללי והכוס הרשמי