במחקר שבדק עישון טבק נרגילה בקרב 388 בני נוער באזור השרון המהווים מדגם מייצג בישראל, נמצא שמכלל התלמידים 41% מעשנים נרגילה בתדירות כל שהיא. 22% מעשנים לפחות כל סוף-שבוע.

עישון נרגילה שכיח פי 3 מעישון סיגריות (14%) והוא נפוץ במידה כמעט שווה בין שני המינים אך בנות הן מעשנות כבדות יותר. 6% ממעשני הנרגילה מוסיפים גם אלכוהול או סם לעישון. הסיבות העיקריות לעישון הן הנאה מהעישון עצמו והאינטימיות שהעישון מעניק במפגש חברים.

מכלל התלמידים 90% סבורים שעישון נרגילה אינו נטול סיכונים בריאותיים אך לפחות 50% סבורים כי הוא פחות מזיק מאשר עישון סיגריות. בקרב התלמידים המעשנים לפחות כל סוף-שבוע 40% מההורים עישנו/מעשנים נרגילה לעומת 10% מההורים של תלמידים לא מעשנים ו- 23% מהתלמידים המעשנים נרגילה עושים זאת בצוותא גם עם הוריהם.

המסקנה שעולה מהמחקר הוא,שעישון טבק נרגילה בקרב תלמידי בתי הספר מרמת החטיבה, כיתה ז' ואילך הינו נפוץ מאד. תוספת סם ואלכוהול לעישון הינה תופעה קיימת. התלמידים וכנראה גם הוריהם סבורים כי עישון נרגילה הינו בטוח הרבה יותר מעישון סיגריות ובכיתות הגבוהות ניכר מעבר מעישון נרגילה לעישון סיגריות .

41% מהתלמידים מעשנים נרגילה בתדירות כל שהיא.

22% מעשנים לפחות כל סוף שבוע.

6% מהמעשנים מוסיפים אלכוהול או סם.

הרפואה 142 חוברת י"א, נובמבר 2003