מאת: מאמר בJSAD
פורסם ב: עיתון יסודות – גיליון 12

במחקר שנערך בקרב 4983 מתבגרים בכיתות ז'-י"ב במדינת יוטה בארצות הברית. בדקו את ההשפעה של סגנון ההורות על צריכה של משקאות אלכוהול בשיעורים גבוהים (שתיית בולמוס – חמש מנות משקה או יותר בתוך פרק זמן קצר). נבדקו ההשפעות של ארבעה סגנונות הורות: סמכותי, רודני, מתירני וזונח.

הורות סמכותית – מתייחסת לרמה גבוהה של משמעת, השגחה ואחריות ורמה גבוהה של תמיכה וחום.

הורות רודנית – מתייחסת לרמה גבוהה של שליטה אך רמה נמוכה של חום ותמיכה.

הורות מתירנית – רמה גבוהה של חום ותמיכה אך רמה נמוכה של אחריות.

הורות מזניחה – רמה נמוכה של תמיכה, חום ואחריות.

הגדרה של "אחריות" בכל הנוגע להורים: כולל בין היתר ידיעה של הורים לגבי היכן ילדיהם מבלים ועם מי.

במחקר נמצא שמתבגרים להורים סמכותיים, שתו פחות שתיית בולמוס בהשוואה למתבגרים שהוריהם מתאפיינים בסגנון הורות אחר, וכן הם היו פחות בסיכון להתחבר למי שצורכים משקאות אלכוהול. כמו כן, נמצא שדתיות קשורה קשר שלילי לצריכת משקאות אלכוהול בשיעורים גבוהים.

מתבגרים להורים מתירניים היו בסיכון גבוה פי שלוש לשתיית בולמוס בהשוואה למתבגרים של הורים סמכותיים. מתבגרים להורים רודניים היו בסיכון גבוה פי שניים לשתייה כבדה.

לא נמצאו הבדלים בין המתבגרים על פי סגנונות ההורות בשיעורי ההתנסות באלכוהול, בעוד נמצאו הבדלים ניכרים בשיעורי שתיית הבולמוס, המסוכנת יותר.

החוקר הראשי ד"ר באר ציין "למרות שלבני קבוצת הגיל חשיבות רבה אין זה נכון שלהורים אין השפעה."

אם אתם רוצים להשפיע חיובית על החלטות ילדיכם המתבגרים בכל הנוגע לשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, נדרשת בקרה ונוכחות הורית והעברת מסרים ברורים

ברורים לצד ידיעה לגבי ילדינו, היכן הם נמצאים, מה הם עושים ועם מי, עם רגשות של קירבה, אהבה ודאגה. כל אלו יצמצמו את הסיכוי לשתייה לא מבוקרת, עישון או שימוש בסמים של ילדיכם.

כמו כן, נמצא במחקר שלדתיות השפעה חיובית בהיבט של צריכה מעטה פי חצי של מריחואנה (אצל מתבגרים) ובאי התפתות לעישון. ההסבר של עורכי המחקר להשפעה החיובית של דתיות הוא "ההשפעה של בני קבוצת הגיל על צעירים דתיים היא פחותה מאשר על מי שאינם דתיים." עוד נמצא במחקר שהשתייכות לקהילה דתית כשלעצמה אינה גורם ממתן בתחום של צריכת חומרים פסיכו-אקטיביים, בעוד שלדתיות ברמת הפרט (והמשפחה) יש השפעה ממתנת בתחום האמור.

תודה לגב' יפה צוברי מידענית הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול