har-ve-gaiשלום,

מבקשות להודות לכם על פעילות מעניינת, נוגעת, וחשובה שערכתם אצלנו בביה"ס הר וגיא, לתלמידים, הורי וצוות מחזור ט'.

קיבלנו משובים חיוביים מאוד מהצוות, מההורים וחשוב מכך – מהתלמידים עצמם, הרואים כעת באופן מבורך את מעורבות ההורים בהתלבטויות היומיומיות שלהם.

מקוות כי שיתוף הפעולה: תלמידים-הורים-צוות, יסייע לקבלת החלטות מושכלות ומבוקרות .

תודה,

כוכי קוטלר וענת בויקו

מב"סיות "הר וגיא"