מניעת השימוש לרעה באלכוהול מהווה עניין מרכזי במערכת החינוך ובחיים בכלל. להורים ישנן התייחסויות שונות לנושא ודרכים שונות להתמודד אתו. ביום ו' …חוו תלמידי השכבה וההורים, דרך מרתקת להכיר את הנושא ולהתמודד אתו. רצינו להביע את מלוא הערכתנו ותודתנו למדריכים ולחברת יסודות על הדרכה מרתקת, רצון ועניין לתרום לתלמידים ולהורים להבין ולהכיר את הנושא מזוויות קצת שונות.

בברכה מחנכות שכבת ח', הורים ותלמידים חט"ב עתידים הו"ה, הוד השרון