ברצוננו להודות לך על הסדנאות שהועברו על ידך………….בכפר הנוער הדתי "הודיות " כחלק מפעילות ייעוצית בנושא "אלימות ופגיעות מיניות"…….הסדנאות היו מרתקות , דיברו לליבם של התלמידים וניכר כי עוררו אותם לחשוב וציידו אותם בכלים להמשך החיים.

יחיאל שטרית מנהל בית הספר הודיות כפר הנוער הדתי