באתר שחף ניתן למצוא מידע נרחב על הפרעות אכילה – מהם הסוגים השונים של ההפרעות הנפוצות והיקפן באוכלוסיה, הגורמים להן, הטיפול הנדרש ומסגרות טיפול שונות הקיימות בארץ. כמו כן ניתן למצוא הפניות למאמרים ומחקרים מן הארץ ומן העולם בנושא.

עוד ניתן למצוא מידע על עמותת שחף, ייחודיות הטיפול המוצע בה ועקרונות התכנית הטיפולית, על מגוון סוגי ההתערבויות באמצעותן ניתן לטפל בהפרעות אכילה במסגרת העמותה, ובכללן – התוכנית להדרכת הורים.