האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון פרסם נתונים המעידים על מספר שיא בבני הנוער הבוחרים להתנדב לשנת שירות בקהילה טרם גיוסם לצה"ל. מהנתונים עולה כי 1,617 ממסיימי כיתות י"ב בחרו השנה להתנדב לשנת שירות לעומת 1,468 בשנה הקודמת. מלבד מסלולי ההתנדבות המוכרים בתנועות נוער, עומד כיום בפני בני הנוער מגוון רחב של אפשרויות: החל מהדרכות טיולים ברחבי הארץ ועד עבודה עם קהילות יהודיות בחו"ל. אחת הסיבות לנתונים המרשימים היא הגדלת המכסות על-ידי צה"ל ואחרת ייתכן שנעוצה בהתעוררות בני הנוער לעשייה חברתית.

שנת השירות הינה שנת התנדבות בפעילות חברתית, קהילתית, תנועתית, פעילות באזורי מצוקה ועם נוער עולה. שנת השירות מתבצעת טרם הגיוס לצה"ל במסגרת תנועות נוער, אירגונים ותנועות התיישבות. חלק ממתנדבי שנת השירות מבצעים את השנה במסגרת גרעיני נח"ל, וחלק מתגייסים לשירות רגיל בתום שנת השירות. על מנת לבצע את משימות שנת השירות, דוחה צה"ל את גיוסם של המתנדבים בשנה. הפעילות במסגרת שנת השירות תחל כל שנה מהראשון בספטמבר

" היום מדובר על אלפים. בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במכונות של מסיימי כיתות י"ב להתנדב ולדחות את השירות הצבאי בשנה", אומר סמנכ"ל חינוך בחברה להגנת הטבע מוטי ליברמן. "הנתונים מראים על נורמה רחבה, ושכבר מזמן לא מדובר בקלישאה על יוצאי קיבוץ. היום יוצאים לשנת שירות מכל סוגי האוכלוסייה – עירונים, דתיים, ערבים, דרוזים. מעבר לכך, היום ההתנדבות מזוהה כסוג של מיומנות. אתה לא רק נותן אלא גם מקבל ."

מתוך: כתבה באתר YNET 16.4.09

למידע נוסף ניתן לפנות לאגף הביטחוני חברתי טל: 03-6084506/7