rec-gordonלמר אפטר שלום רב,

ברצוני להודות לך מקרב לב על ההרצאה המרתקת בנושא "דילמות בעבודה עם קבוצות נערים" שנשאת בכנס משמעת בחינוך במכללת גורדון לחינוך. הרצאתך יצרה עניין רב, קיבלנו עליה תגובות חמות ממספר רב של משתתפים. אנו בטוחים שהרעיונות שהעלית בהרצאתך מהווים גרעין להמשך דיון בנושא חשבו זה, ועל כך תודתנו.

בברכה, ד"ר צפורה אשרת ראש המכללה, המכללה האקדמית לחינוך, גורדון, חיפה