אלכוהול ונהיגה – שכבת יב'

מטרות ההרצאה: מטרתה של ההרצאה להביא להגברת המודעות לסכנות הנהיגה תחת השפעת אלכוהול והעברתו הברורה של המסר לבני הנוער – "אם שותים לא נוהגים".

תכנים:

– הבנת הצרכים הפסיכולוגיים, הבאים לידי ביטוי בנהיגה ובשתיית משקאות אלכוהוליים

– הבנת הקשר בין נהיגה, גיל הנעורים ושתיית משקאות אלכוהוליים

– מתן מידע על סכנות הנהיגה תחת השפעת אלכוהול

– הצגת נזקי השתייה לכישורים הבסיסיים הדרושים בזמן נהיגה

– הכרת החוק והבנת המשתנים המשפיעים על מידת הסיכון הקיים בנהיגה תחת השפעת אלכוהול

להזמנת השירות…