אלכוהול ונהיגה – שכבת יב'

מטרות הפעילות:

• הגברת המודעות לסכנות הנהיגה תחת השפעת אלכוהול.

• חיזוק תהליכים אפקטיביים של קבלת החלטות לפני יציאה לבילוי.

• העברת המסר "אם שותים לא נוהגים".

מהלך הפעילות:

חלק ראשון: הבנת הצרכים הפסיכולוגיים, הבאים לידי ביטוי בנהיגה ובשתיית משקאות אלכוהוליים.

חלק שני: מתן מידע על סכנות הנהיגה תחת השפעת אלכוהול. המידע כולל בחינת הקשר בין נהיגה, גיל הנעורים ושתיית משקאות אלכוהוליים; הצגת נזקי השתייה לכישורים הבסיסיים הדרושים בזמן נהיגה; הכרת החוק והבנת המשתנים המשפיעים על מידת הסיכון הקיים בנהיגה תחת השפעת אלכוהול.

חלק שלישי: בדיקת תהליך קבלת ההחלטות, אשר מתבצע לפני יציאה לבילוי ובחינת ההחלטות הייחודיות שיש לקבל לגבי שתיית משקאות אלכוהוליים.

משך הפעילות: שלושה שיעורים.

מסגרת הפעילות: כיתתית.

להזמנת השירות…