בני נוער ואלכוהול

*השתלמות זו מיועדת לתלמידי בית הספר המשתתפים בתוכנית עמיתים.

פיסקה: מתכננים סמינר עמיתים? מעוניינים לשלב בו הרצאת ידע או סדנאות חווייתיות? אנחנו, במכון יסודות, נוכל לעזור לכם בתכנון תכני הסמינר. המכון מציע סדנאות העוסקות בסוגיות הקשורות לפרזנטציה והעברת ידע, בכלים בסיסיים להנחייה, בפעילויות המיועדות להעברה בכיתה ועוד.

מטרות ההשתלמות:

– גיבוש קבוצת עמיתים לקראת המשימה.

– מתן מידע כללי על סמים אסורים ואלכוהול ועל הסכנות הכרוכות בשימוש בהם.

– הגברת המודעות למצבי שליטה וחוסר שליטה תחת השפעת סמים ואלכוהול.

– בחינת עמדות אישיות לגבי סמים אסורים ושתיית משקאות אלכוהוליים.

– מתן כלים בסיסיים להתערבות עם בני נוער בכיתה.

– בחינת הדרך ליצירת תקשורת בין בני נוער ל"עולם המבוגרים".

פעילות אפשרית במהלך ההשתלמות:

– גיבוש קבוצת עבודה – פעילות חווייתית להכרות ולגיבוש קבוצת עמיתים.

– הרצאת מידע – מתן מידע על אלכוהול, סמים והתמכרויות, מאפייני שתייה בגיל ההתבגרות, סכנות לטווח ארוך לעומת סכנות לטווח קצר, מנות שתייה ושתייה בגבולות בטוחים.

– סדנת תקשורת – שיפור התקשורת הבין-אישית כמרכיב להנחייה אפקטיבית בכיתה.

– דילמות במתן עזרה – בחינת דילמות המאפיינות מפגשים של עמיתים עם חבריהם לספסל הלימודים.

– סדנא בנושא פרזנטציה והעברת מסרים אפקטיבית.

– סדנא בנושא הנחיית קבוצות – כלים בסיסיים.

מגוון כלי עבודה במהלך ההשתלמות:

– צפייה ביקורתית בסרטים ובפרסומות.

– בחינת עמדות אישיות לגבי שתיית משקאות אלכוהוליים.

– משחקי תפקידים (סוציודרמה), כאמצעי לעיסוק בשאלת האחריות האישית בשימוש בסמים ושתיית משקאות אלכוהוליים.

– מפגשים בין בני נוער למבוגרים לשיפור התקשורת הבין-דורית.

*ניתן לתכנן השתלמות עמיתים על בסיס הפעילויות המוצעות לעיל ולפי מסגרת הזמן הנתון.

להזמנת השירות…