אלכוהול ואלימות – שכבות י' – יב'

מטרות הפעילות:

• הבנת הקשר בין התנהגות אלימה לבין שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער.

• הגברת האחריות האישית להימנעות מאירועים אלימים.

מהלך הפעילות:

חלק ראשון: מתן מידע לגבי הקשר בין שתיית משקאות אלכוהוליים לבין התנהגות אלימה, כולל היבטים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים.

חלק שני: מפגש חווייתי העוסק במקרה אמיתי של דקירה במועדון. במהלכו, מתקיים "משפט – ציבורי" הבוחן את מידת האחריות של הפרט להתנהגות אלימה תחת השפעת אלכוהול.

משך הפעילות: שלשה שיעורים.

מסגרת הפעילות: כיתתית .

להזמנת השירות…