בני נוער ושימוש בסמים

מטרת ההרצאה: להגביר את ההבנה והמודעות של ההורים לשכיחות, לסוגי ולדפוסי השימוש בסמים ובאלכוהול של בני נוער. כמו כן, ההרצאה מעניקה כלים המסייעים להגביר את הסיכוי למניעת שימוש בסמים ושתייה לא מבוקרת. במהלכה, מועבר מידע על סמים, על דפוסי השימוש הייחודיים של בני נוער, על הקשר בין גיל ההתבגרות לחשיפה לסמים ושימוש בסמים, על הסכנות והדרכים ליצירת בקרה הורית.

להזמנת השירות…