תקשורת מחזקת, כיצד?

הכלי המרכזי למניעת הטרדה מינית במקום עבודה הוא תקשורת אסרטיבית, המבהירה בצורה ישירה, ברורה ומכבדת שהתנהגותו של האחר מטרידה.

סדנה זו, המאפשרת ללמוד ולתרגל תקשורת מסוג זה, מיועדת הן לגברים והן לנשים. במהלכה, נבחנת הדרך לשמירת זכויותיו של הפרט תוך התמקדות במרכיבי התקשורת האסרטיבית: שפת אני, אמפטיה, מדרג תגובות ודרישה לשמירה על זכויות.

משך הפעילות: שלוש שעות

להזמנת השירות…