אלימות במערכת החינוך

במהלך המפגש, המשתתפים רוכשים כלים להתמודדות עם התנהגות אלימה הכוללים, בין היתר: הבנת הסיבות להתנהגות אלימה בקרב בני-נוער; הבנת התהליך הקוגניטיבי של בחירת התנהגות אלימה ומטריצת המניעה; הבנת תפקיד הקורבן, התוקפן והעדים באירוע האלים; הגדרת מרכיבי מדיניות הארגון בנושא; הבנת המשמעות של עקביות והתמדה בפתרון ארוך טווח של התנהגות אלימה; וחשיבות מתן הדוגמה האישית של המבוגר המשמעותי. כמו כן, ניתנים "טיפים" להתמודדות אפקטיבית עם אלימות.

משך הפעילות: שלוש שעות.