תרבות של בנים – שכבות ט' – יב' – הסדנא מיועדת לנערים בלבד

מטרות הפעילות:

• לחשוף את הנערים להשפעת הסטריאוטיפים המגדריים ולתהליכים המעצבים את ה"סיפור הגברי".

• לבחון את המחירים שבנים ונערים "משלמים", כאשר הם מפנימים אידיאולוגיה של גבריות מצ'ואיסטית.

תכני הפעילות:

חלק ראשון – מתן מידע לגבי התהליכים המבנים זהויות מגדריות שונות של גברים ונשים ובחינת ה"סיפורים המרכזיים" במציאות חייהם של נערים. המידע מועבר, בין היתר, באמצעות קטעי סרטים, העוסקים במודלים ואנטי-מודלים שמחזקים סטריאוטיפים מסורתיים של גבריות (מצ'ואיזם).

חלק שני – הפעילות בחלק זה עוסקת במחירי הגבריות ה"מסורתית". במהלכה, מוקרן קטע מסרט העוסק באלימות בקרב נערים, כאשר הדיון הקבוצתי מתמקד בהחלטה שצריך הגיבור לקבל לגבי הדרך בה עליו לנהוג. הפעילות בוחנת סוגיות כגון: גבריות, יחסים בין אישיים, כבוד וחברות.

להזמנת השירות…