תרבות של בנים

מטרות הפעילות:

• לחשוף את הנערים להשפעת הסטריאוטיפים המגדריים ולתהליכים המעצבים את ה"סיפור הגברי".

• לבחון את המחירים שבנים ונערים "משלמים", כאשר הם מפנימים אידיאולוגיה של גבריות מצ'ואיסטית.

תכני הפעילות:

חלק ראשון – במהלכו, ניתן מידע לגבי התהליכים המבנים זהויות מגדריות שונות של גברים ונשים ונבחנים ה"סיפורים המרכזיים" במציאות חייהם של נערים. המידע מועבר בעזרת קטעי סרטים, העוסקים במודלים ואנטי מודלים שמחזקים סטריאוטיפים מסורתיים של גבריות (מצ'ואיזם).

חלק שני – הפעילות בחלק זה עוסקת במחירי הגבריות ה"מסורתית". במהלכה, מוקרן קטע מסרט העוסק באלימות בקרב נערים, כאשר הדיון הקבוצתי מתמקד בהחלטה שצריך הגיבור לקבל לגבי הדרך בה עליו לנהוג. הפעילות בוחנת סוגיות כגון: גבריות, יחסים בין אישיים, כבוד וחברות.