הורים למתבגרים

במהלך ההרצאה, ניתן מידע על התהליכים הפיזיולוגים והפסיכולוגיים המשפיעים על המעבר מילדות לגיל הנעורים. כמו כן, מושם דגש על תהליכים חברתיים ומצבי סיכון שעלולים לאפיין שלב זה

בנוסף, במהלך ההרצאה מועבר מידע על משמעות השינויים אלו ביחסי הורים-מתבגרים, על הדרכים לשימור הסמכות ההורית בגיל הנעורים ועל הדרכים לשיפור התקשורת בין הורים לילדיהם.

תכנים מרכזיים:

  • שינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים
  • מצבי סיכון בגיל הנעורים
  • אפשור, הדרכה הורית וחיזוקים חיוביים
  • דפוסי סמכות הורית
  • שיפור הדיאלוג בנושא גבולות
  • תקשורת הורים מתבגרים

מיועד להורי ילדים בגילאי חטיבת הביניים. 

להזמנת השירות…