התמודדות עם כעסים

המפגש עוסק בהבנת המשמעות של כעסים עבור המשתתפים. פעילות זו מועברת באמצעות כלים חווייתיים הכוללים, בין היתר, דמיון מודרך וציור שמבטא את הכעס. המפגש מאפשר למשתתפים להבין את מגנון הכעס והמשמעות שלו. כמו כן, במהלכו נידונים הכלים להתמודדות עם כעס: מבער רגשי ופסק זמן.

משך הפעילות: שני שעורים מסגרת פעילות: כיתתית