קבלת החלטות

רקע

הצורך בקבלת החלטות מהווה מרכיב חיוני בתהליכי גדילה והתפתחות. במציאות בה, עומדות לרשותנו מספר חלופות, אנו נאלצים לקבל החלטות מידי יום. עם זאת, רק לעיתים רחוקות, אנו עוצרים לבדוק מהו התהליך דרכו אנו מקבלים החלטות אלה. עישון הוא אחת מצמתי קבלת החלטות, בהן מוצאים עצמם בני נוער, לעיתים קרובות, הן במרחב החברתי והן במרחב הלימודי.

מטרת הסדנה: לאפשר לבני נוער לחזק תהליך קבלת החלטות מושכל ולבחון את המשתנים המשפיעים על הבחירה לעשן לעמת הבחירה להימנע מעישון.

תכנים:

המפגש עוסק בחידוד ההבנה והפנמת העובדה, כי כל אדם נאלץ לקבל החלטות במהלך חייו. במהלכו, התלמידים מציינים החלטות שעליהם לקבל במציאות חייהם ובוחנים את הכלים באמצעותם מתקבלות החלטות, ביניהם:

• הרווח המושג לטווח קצר לעומת הרווח בטווח ארוך

• צורך בסיפוק מיידי לעומת צורך באיפוק וסיבולת

• ראייה נקודתית לעומת ראייה כוללת

• קבלת החלטות המונעת מרגשות (פחדים, חרדות, כעס וכדו..) לעומת קבלת החלטות המתחשבת ברגשות

• קבלת החלטות אימפולסיבית לעומת קבלת החלטות הבוחנת חלופות

*המפגש מועבר באמצעות קטעי סרטים ותאור אירועים.

משך הפעילות: שלושה שיעורים

להזמנת השירות…