הורות משמעותית

ההרצאה עוסקת בהורות משמעותית ומתמקדת בארבעה מרכיבים בסיסיים ביחסי הורים-ילדים: מרחב רגשי חיובי, דוגמה אישית, תקשורת פתוחה ישירה ומכבדת ויכולת להציב גבולות. במהלך המפגש, נידונים ארבעת המרכיבים באמצעות דוגמאות.

כמו כן, ניתן מידע על דרכים ליצירת דיאלוג והקשבה הורית ועל הבחנה בין הורים כ"משרתים" לעומת הורים "מעניקים". ההרצאה מתייחסת גם לחשיבות הדוגמה אישית, להבחנה בין תקשורת ישירה לתקשורת עקיפה, להסכמים ביחסי הורים וילדים, לדיאלוג על גבולות משמעות הכבוד הדדי בין הורים לילדים, לאמצעים אפקטיביים בהשפעה על ילדים וכן, דנה בדרכים לחיזוק הסמכות ההורית.

להזמנת השירות…