הורות משמעותית

ההרצאה עוסקת בהורות משמעותית ומתמקדת בארבעה מרכיבים בסיסיים ביחסי הורים-ילדים:

 • מרחב רגשי חיובי
 • דוגמה אישית
 • תקשורת פתוחה ישירה ומכבדת לעומת תקשורת עקיפה
 • ויכולת להציב גבולות

במהלך המפגש, נידונים ארבעת המרכיבים באמצעות דוגמאות.

כמו כן, ניתן מידע על:

 • דרכים ליצירת דיאלוג והקשבה הורית
 • הבחנה בין הורים כ"משרתים" לעומת הורים "מעניקים".
 • הסכמים ביחסי הורים ומתבגרים
 • דיאלוג על גבולות
 • משמעות הכבוד הדדי בין הורים למתבגרים
 • אמצעים אפקטיביים בהשפעה על מתבגרים
 • לדרכים המוצעות לחיזוק הסמכות ההורית. 

להזמנת השירות…