חיזוק האחריות ההדדית

חלק ראשון: גיל הנעורים, עולם העבודה ותקשורת יעילה עם מתבגרים

*חלק זה מיועד לחונכים בלבד

ההרצאה תעסוק במשמעויות הפסיכולוגיות והחברתיות המשפיעות על המפגש בין המעסיקים והחונכים לבני-הנוער. במהלכה, מוצגות דוגמאות לתקשורת יעילה לעומת תקשורת לא יעילה עם מתבגרים וניתנים טיפים ליצירת יחסים משמעותיים בין החונך לתלמיד.

משך הפעילות: שעה וחצי

חלק שני: פעילות משותפת לחונכים ולתלמידים

הפעילות מתבססת על הקשבה הדדית ודיאלוג בין אישי. במהלך המפגש יועלו סוגיות ודילמות הקשורות לתפיסת עולם העבודה בעיני התלמידים והחונכים וכיצד ניתן לחזק את הקשר ביניהם בהקשר למסגרת העבודה.

משך הפעילות : שעה וחצי

להזמנת השירות…