יחסים שוויוניים

תוכנית למניעת אלימות ביחסים והגברת תפיסה שוויונית בין גברים לנשים (מיועד לנערות)

רקע

כיום, המודעות לצורך בחינוך המאפשר לנערים ונערות לגבש עמדות ששוללות אלימות בכלל ואלימות כלפי נשים בפרט, הולכת וגוברת. תוכנית למניעת אלימות כלפי נשים המיועדת לנערות, בוחנת את התפיסות של שני המינים ומאפשרת דיאלוג פתוח ומלמד בנושא. המפגשים עוסקים בהבחנה בין אהבה ויחסים רומנטיים מכבדים ליחסים אלימים, ומסייעים להתמודד בצורה יעילה עם מצבי סיכון המנבאים התנהגות אלימה.

מטרות התוכנית

  • להגביר מודעות וחשיבה ביקורתית לגבי יחסים וקשרים רומנטיים.
  • להכיר ולהיות ערים לגורמים המנבאים אלימות ביחסים.
  • לקדם תפיסות של שוויון בין נשים לגברים.
  • להרחיב את אפשרויות ההתמודדות עם מצבי לחץ ושל קורבנות אלימות.
  • לחזק מיומנויות של תקשורת ברורה ואסרטיבית.

מפגש ראשון: חיזור, אהבה והתאהבות

מטרה: הבנת המושג אהבה והגדרת הציפיות האישיות של המשתתפות לגבי קשר, זוגיות ואהבה.

במהלך המפגש, מועבר מידע על חיזור, התאהבות ואהבה, וכן מוצג מודל המתאר שלבים בהתפתחות האהבה. נערך דיון סביב הנושאים: יצירת קשר ומפגש ראשון, משיכה מינית ותשוקה, "עיוורון האהבה", הדדיות, מתן מרחב ביחסים והבחנה בין אהבה לאובססיה.

מפגש שני: אלימות ביחסים בין-אישיים

מטרה: להגביר את המודעות לסגנונות קשר, כולל הבחנה בין מערכות יחסים המבוססות על שליטה לבין מערכות יחסים המכבדות מרחב בין-אישי.

במהלך המפגש, הנערות נחשפות לסגנונות קשר הנעים על רצף של נפרדות – אובססיה. מושם דגש על מערכות יחסים בריאות לעומת מערכות יחסים המבוססות על שליטה ואלימות, ובנוסף, נערך דיון סביב חוויות מניסיונן האישי של המשתתפות בהקשר זה. המפגש כולל צפייה בסרט תיעודי שעוסק במערכת יחסים אלימה ודיון על חיזור אלים ונורות אדומות בקשר.

מפגש שלישי: תקשורת מכבדת

מטרה: לחזק ולעודד תקשורת לא אלימה שמאפשרת מתן מקום ביחסים בין-אישיים.

במהלך המפגש, הנערות לומדות דרכים להתמודדות עם קצרים בתקשורת. ננסה להבין לעומק את חשיבות ההקשבה ונתרגל מיומנויות של הקשבה ההדדית ומתן מקום ומרחב-אישי.

מפגש רביעי: אסרטיביות והתמודדות עם קונפליקטים בחיי היום-יום

מטרה: לחזק יכולות תקשורת אסרטיבית

במהלך המפגש, הנערות לומדות ומתרגלות מיומנויות של תקשורת אסרטיבית בשימת דגש על תקשורת ביחסים בין המינים. כמו כן, במהלך המפגש נבחנים מצבי אמת בהתמודדות עם עימותים ודילמות ביחסים שבינה לבינו; מועלים אירועים מחיי היום-יום של הנערות; נבדקות וניתנות כתובות לקבלת עזרה בשעת הצורך; ועוד.

מפגש חמישי: בקרת גלישה באינטרנט

מטרה: מניעת פגיעה ברשת עקב שימוש לא מודע.

במהלך המפגש, בני הנוער לומדים לגלוש במרחב הווירטואלי באופן בטוח ומבוקר, המבחין במידע ובמסרים פוגעניים באינטרנט. כמו כן, המפגש עוסק בדרכים לפיתוח חשיבה ביקורתית בעת גלישה באינטרנט.

להזמנת השירות…