זוגיות בריאה ומכבדת – סדנא תהליכית – שכבות ט' – יב'

רקע

כיום, המודעות לחינוך המאפשר לנערים ונערות לגבש עמדות ששוללות אלימות בכלל ואלימות כלפי נשים בפרט, הולכת וגוברת. תוכנית למניעת אלימות כלפי נשים המיועדת לנערות, בוחנת את התפיסות של שני המינים ומאפשרת דיאלוג פתוח ומלמד בנושא. המפגשים עוסקים בהבחנה בין אהבה ויחסים רומנטיים מכבדים לעומת יחסים אלימים, ומסייעים להתמודד בצורה יעילה עם מצבי סיכון המנבאים התנהגות אלימה.

מטרות התוכנית

  • להגביר מודעות וחשיבה ביקורתית לגבי יחסים וקשרים רומנטיים
  • להגביר מודעות לגורמים המנבאים אלימות ביחסים
  • לקדם תפיסות של שוויון בין נשים לגברים
  • להרחיב את אפשרויות ההתמודדות עם מצבי לחץ וקורבנות אלימות
  • לחזק יכולות של תקשורת ברורה ואסרטיבית

מפגש ראשון: חיזור, אהבה והתאהבות

מטרה: הבנת המושג אהבה והגדרת הציפיות האישיות של המשתתפות לגבי קשר, זוגיות ואהבה.

במהלך המפגש, מועבר מידע על חיזור, התאהבות ואהבה, וכן מוצג מודל המתאר שלבים בהתפתחות האהבה. במסגרת המפגש, נערך דיון סביב הנושאים: יצירת קשר ומפגש ראשון, משיכה מינית ותשוקה, "עיוורון האהבה", הדדיות, מתן מרחב ביחסים והבחנה בין אהבה לאובססיה.

מפגש שני: אלימות ביחסים בין-אישיים

מטרה: להגביר את המודעות לסגנונות קשר, כולל הבחנה בין מערכות יחסים המבוססות על שליטה לבין מערכות יחסים המכבדות מרחב בין-אישי.

במהלך המפגש, הנערות נחשפות לסגנונות קשר הנעים על רצף של נפרדות – אובססיה. מושם דגש על מערכות יחסים בריאות לעומת מערכות יחסים המבוססות על שליטה ואלימות, ובנוסף, נערך דיון סביב חוויות מניסיונן האישי של המשתתפות בהקשר זה. המפגש כולל צפייה בסרט תיעודי שעוסק במערכת יחסים אלימה ודיון על חיזור אלים ונורות אדומות בקשר.

מפגש שלישי: תקשורת מכבדת

מטרה: לחזק ולעודד תקשורת לא אלימה שמאפשרת מתן מקום ביחסים בין-אישיים

במהלך המפגש, הנערות לומדות על דרכים להתמודדות עם קצרים בתקשורת, כולל חיזוק משמעות ההקשבה ההדדית ומתן מקום ומרחב-אישי.

מפגש רביעי: אסרטיביות והתמודדות עם קונפליקטים בחיי היום-יום

מטרה: לחזק יכולות תקשורת אסרטיבית

במהלך המפגש, הנערות לומדות ומתרגלות מיומנויות של תקשורת אסרטיבית בשימת דגש על יחסים בין המינים. בנוסף, מתאפשר להן לבחון מצבי אמת ואירועים מחיי היום-יום שלהן בהתמודדות עם עימותים ודילמות ביחסים שבינה לבינו, מועבר מידע לגבי הכתובות לקבלת עזרה בשעת הצורך ועוד.

מפגש חמישי: בקרת גלישה באינטרנט

מטרה: לפתח חשיבה ביקורתית בעת גלישה באינטרנט

במהלך המפגש, המשתתפות לומדות לגלוש במרחב הווירטואלי באופן בטוח ומבוקר ולהבחין במידע ובמסרים פוגעניים באינטרנט.

להזמנת השירות…