מילדות להתבגרות – שכבות ו' – ז'

מטרת הפעילות:

להפחית חרדות ופחדים הקשורים לגיל ההתבגרות המוקדם על ידי מתן מידע לגבי השינויים הפיזיולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שעוברים בני נוער תוך התייחסות לשני המינים.

שתי אפשרויות לקיום הפעילות:

סדנא בת מפגש אחת וסדנא בת 4 מפגשים:

מפגש יחיד

תכני הפעילות:

במהלך המפגש מועבר מידע על השינויים הפיזיולוגיים במעבר מילדות לבגרות, תוך מתן מקום לשונות הקיימת בתהליכים אלה אצל כל אחד מהתלמידים.

סדנא בת 4 מפגשים:

מפגש ראשון: רגשות משתנים – הבנת המשמעות שיש למעבר מילדות לנעורים בקרב כל אחד מהתלמידים. מטרת מפגש זה, לבחון את השינויים הרגשיים והחברתיים שהילדים חווים לגבי עצמם, לגבי היחסים עם החברים ולגבי היחסים עם ההורים (מפגש כיתתי).

מפגש שני : בגוף מתבגר – מתן מידע על השינויים הפיזיולוגיים הקשורים למעבר מילדות לבגרות תוך התייחסות לשונות הקיימת בתהליכים אלה, אצל כל אחד מהתלמידים (מפגש נפרד לבנים ולבנות)

מפגש שלישי: חברות – על חברים בכלל וחברויות בין המינים בפרט: מה אני רוצה מחברים, מהי חברות טובה, זוגיות מכבדת ועוד. (מפגש נפרד לבנים ולבנות)

מפגש רביעי: כבוד לגוף – המפגש עוסק במרחב האישי של כל אחד מהנערים והכבוד לגופו. כמו כן, מודגשת ההבחנה בין כבוד לגופו של האחר לבין פגיעה והטרדה מינית. (מפגש כיתתי)

להזמנת השירות…