עולם העבודה בשבילי – שכבות י' – יב'

מטרת הפעילות: לחזק מרכיבי כבוד ואחריות של החניכים כלפי מקום עבודתם, באמצעות פיתוח מיומנויות הקשורות ליחסי עובד-מעביד, עובד-עובד ועובד עם מקום עבודתו.

במהלך הסדנה, מושם דגש על הצלחה במקום העבודה, כתוצאה של התמדה ועקביות, הקפדה על הוראות וכללי מקום העבודה וקיום מערכת יחסים תקינה עם הסובבים אותך. המפגש משלב חלוקת שאלונים למשתתפים ודן בתועלות וביתרונות של יציאה לעבודה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

להזמנת השירות…