בני נוער ושימוש בסמים

מטרת ההרצאה להגביר את ההבנה והמודעות של ההורים לשכיחות, לסכנות, לסוגי ולדפוסי השימוש בסמים ובאלכוהול של בני-הנוער. כמו כן, ההרצאה מעניקה כלים המסייעים להגביר את הסיכוי למניעת שימוש בסמים ושתייה לא מבוקרת. במהלכה, מועבר מידע על סמים ואלכוהול; על דפוסי השימוש הייחודיים של בני-נוער ועל הקשר בינם לבין גיל ההתבגרות; על הסכנות; ועל הדרכים ליצירת בקרה הורית.

להזמנת השירות…