תקשורת גברים נשים

מטרת ההרצאה: להגביר את המודעות לחוסר ההבנה הקיים במסרים שמועברים בין המינים, ולצורך באימוץ מגוון של מיומנויות תקשורתיות.

תכני ההרצאה: ההרצאה עוסקת בהבדלים בסגנונות תקשורת, בין גברים לנשים: במקורותיהם ובגורמים המשפיעים עליהם. בהתאם לכך, מועלות דוגמאות מעולם הבית ומעולם העבודה ומוצגים סגנונות תקשורת שונים לפי תפיסת "רשת" האופיינית לתקשורת של נשים ולפי תפיסה היררכית, האופיינית לתקשורת של גברים.

נושאים מרכזיים:

• מקורות ההשפעה של הבניית זהויות גבריות ונשיות

• תפיסה היררכית לעומת תפיסת "רשת" בתקשורת

• תקשורת סימטרית לעומת תקשורת א-סימטרית

• תקשורת רגשית לעומת תקשורת משימתית

• תקשורת שיתופית לעומת תקשורת סמכותית

• תקשורת ישירה לעומת תקשורת עקיפה

• תקשורת במרחב הפרטי לעומת תקשורת במרחב הציבורי

להזמנת השירות…