אלימות במשפחה

תופעת האלימות כלפי נשים במשפחה קיימת כבר מאות שנים אולם המודעות המחקרית, הציבורית והפוליטית ברחבי העולם החלה רק בראשית שנות ה-70 של המאה ה-20. זאת, הודות לפעילותם של ארגוני נשים מוסדיים ולא מוסדיים בהבניית התופעה כבעיה חברתית. מדובר באלימות שבאה לידי ביטוי בהתנהגות מתעללת, הנמשכת לאורך שנים ומסלימה בחומרתה עם הזמן. כדי להפסיקה, כמעט תמיד נדרשת התערבות חיצונית כלשהי.

מטרת ההרצאה: לבחון את הגורמים המנבאים מערכות יחסים אלימות, להגביר את המודעות למאפייני התופעה ולהציע דרכים לפתרון הבעיה.

תכנים: במהלך ההרצאה מוצגים נתונים הממחישים את מימדי התופעה, את הדינמיקה של יחסים אלימים ואת ההשלכות ההרסניות שיש לאלימות על כל חברי המשפחה (האישה, הילדים והגבר). כמו כן, ההרצאה עוסקת בפרופיל הגבר האלים ובדרכים להתמודדות עם הבעיה. במסגרתה, משולבים תיאורי מקרים מחדר הטיפולים ומכתבים של נשים שחוו אלימות.

הנושאים המרכזיים:

• סוגי אלימות: גופנית, נפשית וכלכלית

• מאפייני התופעה

• פרופיל הגבר המכה

• גורמים מנבאים

• דרכי התמודדות

להזמנת השירות…