קבלת החלטות – שכבות ח' – ט'

רקע

במציאות בה ישנן מספר חלופות, בני אדם נאלצים לקבל החלטות מידי יום, אך רק לעיתים רחוקות אנחנו עוצרים לבדוק מהו אותו תהליך דרכו אנו מקבלים החלטות אלה. הצורך בקבלת החלטות מהווה מרכיב חיוני בתהליכי גדילה והתפתחות ובני נוער נמצאים בצמתי הכרעה שונות לעיתים קרובות, הן במרחב החברתי והן במרחב הלימודי.

מטרת הסדנה: לאפשר לתלמידים לחזק תהליך קבלת החלטות מושכל, להתמודד עם לחצים אישיים וחברתיים ולבחון את המשתנים המשפיעים על הבחירה שלהם.

תכני הסדנה:

איך אנחנו מקבלים החלטות?

המפגש עוסק בהפנמת העובדה, לפיה כל אדם נאלץ לקבל החלטות במהלך חייו. במהלך המפגש, התלמידים מציגים דוגמאות להחלטות שעליהם לקבל במציאות חייהם ותוך כדי, נבחנים הכלים באמצעותם אנשים נוהגים לקבל החלטות:

• רווח לטווח קצר לעומת רווח לטווח ארוך

• צורך בסיפוק מיידי לעומת צורך באיפוק וסיבולת

• ראייה נקודתית לעומת ראייה כוללת

• קבלת החלטות המונעת מרגשות (פחדים, חרדות, כעס וכדומה) לעומת קבלת החלטות המתחשבת ברגשות

• קבלת החלטות אימפולסיבית לעומת קבלת החלטות הבוחנת חלופות

*הסדנה מועברת באמצעות משחקי תפקידים, משחק משימות, סרטונים ודיון.

להזמנת השירות…