מכבש הגבריות

ההרצאה עוסקת בתהליכים הפסיכולוגיים והחברתיים המעצבים את עולמם של גברים, המשמעות שיש לכך על עיצוב הזהות הגברית ועל הדרכים ליצירת שינוי.

רקע

השינוי במעמדן של נשים בעשרות השנים האחרונות ובתפיסת זהותן בחברה המערבית, מוביל לשינויים גם בחייהם של הגברים.

התייחסות לחוויה הגברית ולצורכיהם של גברים משקפת הכרה מאוחרת בכך שלגברים יש זהות משל עצמם. כיום, יותר ויותר מדינות וחוקרים בעולם המערבי בוחנים את צורכיהם של בנים – נערים וגברים – תוך מעקב אחר ההתפתחויות במעמדם ובמצבם.

מחקרים אלו מאפשרים לנו ללמוד על הזירות השונות בהן בנים, נערים וגברים מעצבים את זהותם המגדרית הכוללת: משפחה, קבוצת השווים, בית ספר, יחסים עם בנות המין השני, ספורט, צבא ומוסדות חברתיים נוספים.

עם זאת, לא ניתן לטעון לזהות גברית אחת בקרב בנים, נערים וגברים, כי אם למספר זהויות גבריות ודרכים שונות להיות "גבר". היררכיה בין זהויות אינה קיימת רק במרחב שבין המינים, אלא גם בין הזהויות הגבריות – כאשר חלקן מוערכות יותר וחלקן פחות. לעיתים קרובות, גברים חווים לחץ להידמות למודל של "גבריות הגמונית". רבים מהם מתקשים או מסרבים לקחת חלק ב"משחק הגברי" וחלקם אף מודרים מהשיח ה"גברי" וזוכים להשפלה ולדיכוי.

מטרות ההרצאה:

• לבחון את הכוחות השונים שפועלים בתהליך עיצוב הזהויות הגבריות בקרב בנים, נערים וגברים ואת הכוחות המשמרים זהויות אלה.

• לחזק את הצורך בתפיסות חדשות לגבי גבריות המרחיבות את מושג הגבריות בקרב גברים

• להגביר מודעות לדרכים לשילוב גברים בקידום השוויון בין המינים

נושאים מרכזיים:

• ההתפתחות הרגשית בקרב בנים

• זירות החיברות לגבריות

• מחיר הגבריות המסורתית

• שינוי והרחבת מושג הגבריות

• גברים ושינוי

• גבריות חדשה מהי?

להזמנת השירות…