מיתוסים על אלכוהול – שכבת ז'

מטרות הפעילות: הגברת המודעות בקרב בני הנוער לקשר שבין לחץ קבוצתי ושתייה לא מבוקרת של משקאות אלכוהוליים. בנוסף ייבחנו מיתוסים הקשורים לשתיית אלכוהול.

• מתן מידע לגבי הנזקים הנגרמים משתיית משקאות אלכוהוליים.

• בחינת הקשר בין צריכת משקאות אלכוהוליים ללחץ קבוצתי.

מהלך הפעילות:

חלק ראשון: בחינת הקשר בין לחץ קבוצתי בקרב בני – נוער לבין שתיית משקאות אלכוהוליים.

חלק שני: מתן מידע לגבי הסכנות הטמונות בשתיית משקאות אלכוהוליים באמצעות חידון מיתוסים.

משך הפעילות: שני שיעורים.

מסגרת הפעילות: כיתתית.

להזמנת השירות…