yair-parents-activity-monashבני נוער, בילויים ואלכוהול

הורים הם המפתח להצלחת ילדיהם וליכולתם להימנע משתייה לא מבוקרת של משקאות אלכוהוליים. מכון יסודות מקיים פעילות משותפת להורים וילדיהם, אשר מטרתה לגשר בין פערי הידע של ההורים, להגביר את הנוכחות והבקרה ההורית ולתת כלים בסיסיים לקיום דיאלוג פתוח בנושא.

חלק ראשון (כשעה וחצי) הרצאת הורים שכבתית ובמקביל סדנאות כיתתיות לתלמידים

הרצאת הורים

רקע: שימוש לרעה באלכוהול בקרב בני נוער מהווה תופעה שהולכת וגוברת בשנים האחרונות. יותר ויותר נערים חווים אפיזודות של שתייה מופרזת עד כדי שכרות, כאשר גיל תחילת השימוש יורד בהתמדה ומספר הנערים והנערות השותפים לתופעה זו הולך וגדל.

סכנת השתייה לטווח הארוך היא סכנת ההתמכרות. עם זאת, לשימוש לרעה באלכוהול קיימות גם סכנות בטווח הקצר. סכנות אלו כוללות: תאונות דרכים, אלימות, הטרדה מינית ואונס, פציעות ואף מוות. סכנות אלו רלוונטיות יותר למפגש עם בני הנוער ולעבודת המניעה בשטח.

המפגש עם ההורים מתמקד בשלושה תחומי עניין:

1. מתן מידע בסיסי בנושא אלכוהול וסכנות השתייה הכרוכות בשימוש לרעה בו.

2. מאפייני גיל ההתבגרות- הקשר בינם לבין שתיית משקאות אלכוהוליים.

3. סמכות הורית ותקשורת הורה-ילד.

סדנאות לתלמידים:

במהלך הסדנאות לבני נוער, מועבר מידע על הסיבות לשתיית משקאות אלכוהוליים, על דפוסי-שתייה שונים, על הסכנות הכרוכות בשתייה לא מבוקרת, כיצד ניתן להימנע מסכנות אלו והבנת תהליך ההתמכרות.

הסדנה מלווה בהצגת סרטים, אשר עוסקים בסכנות השתייה לטווח הקצר.

חלק שני: הורים ותלמידים יחד (שעה וחצי)

מטרת הפעילות: יצירת ופיתוח דיאלוג בין ההורים לילדיהם לגבי מצבי סיכון.

הפעילות מתקיימת לאחר הרצאת מידע להורים, במטרה ליצור תקשורת בין ההורים לילדיהם בכל הקשור לשתיית משקאות אלכוהוליים. המפגש חושף את הפערים הקיימים בידע בין ההורים לילדיהם באשר לדפוסי השתייה של בני-הנוער ומחזק את הצורך בתקשורת בין-אישית. הפעילות מועברת בטכניקת "אקווריום", במטרה לאפשר מסגרות התייחסות של ההורים כקבוצה נפרדת מהתלמידים.

להזמנת השירות…