הורים, ילדים והתבגרות – שכבות ו' – ז'

רקע: המעבר מבית הספר יסודי לחטיבת ביניים ויחד עימו, השינויים ההתפתחותיים שמאפיינים שלב זה בחייהם של בני נוער, מצריכים תקשורת הורים-ילדים המבוססת על צורכי התנתקות והתבדלות של הנער/ה. לעיתים, מתקשים הורים להתמודד עם השינויים החברתיים והפסיכולוגיים הקשורים להתפתחות ילדם, והדבר בא לידי ביטוי גם בדפוסי התקשורת ביניהם.

מטרת הפעילות: לשפר את התקשורת הפתוחה בין ההורים לילדיהם ולאפשר התמודדות יעילה עם תהליכי המעבר מילדות לגיל הנעורים והמעבר מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים.

חלק ראשון: ההורים בהרצאה ובמקביל, הילדים בסדנאות כיתתיות:

הרצאת הורים: מצבי סיכון בגיל הנעורים ותקשורת הורים מתבגרים

ההרצאה עוסקת בתהליכים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים, שמשפיעים על המעבר מילדות לגיל הנעורים, לצד שימת דגש על התהליכים החברתיים ומצבי סיכון שעלולים לאפיין שלב זה.

בנוסף, במהלך ההרצאה מועבר מידע על משמעות השינויים אלו ביחסי הורים-מתבגרים, על הדרכים לשימור הסמכות ההורית בגיל הנעורים ועל הדרכים לשיפור התקשורת בין הורים לילדיהם.

kvutsot-nisuyתכנים מרכזיים:

• שינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים

• מצבי סיכון בגיל הנעורים

• אפשור, הדרכה הורית וחיזוקים חיוביים

• דפוסי סמכות הורית

• תקשורת הורים-מתבגרים


סדנה לתלמידים: מילדות לנעורים

מטרת הפעילות:

להפחית חרדות ופחדים הקשורים לגיל ההתבגרות המוקדם על-ידי מתן מידע לגבי השינויים הפיזיולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שעוברים בני נוער, תוך התייחסות לשני המינים.

תכני הפעילות:

במהלך הסדנה מועבר מידע על השינויים הפיזיולוגיים במעבר מילדות לבגרות, תוך מתן מקום לשונות הקיימת בתהליכים אלה אצל כל אחד מהתלמידים.

בנוסף, נבחנות ציפיות ועמדות של בני-הנוער ביחס לשלב התפתחותי זה ומוגדרות המיומנויות הנדרשות בתהליך המעבר מילדות לבגרות: הגברת האחריות האישית ויכולת ההתמודדות עם לחצים חברתיים, הגדרת מצבי סיכון והבנה שמדובר בתהליך ולא במהפכה.

חלק שני: מעגלי הורים וילדים

חלק זה של הפעילות עוסק ביצירת ובפיתוח דיאלוג בין ההורים לילדיהם, בכל הקשור לתרבות הבילוי וליחסי הורים-מתבגרים. כמו כן, מתקיים דיון בדרכים ליצירת תקשורת יעילה בין ההורה לילדו. המפגש חושף את הפערים הקיימים בידע, בין ההורים לילדיהם ומחזק את הצורך בתקשורת בין-אישית. פעילות זו מועברת בטכניקת "אקווריום" במטרה לאפשר מסגרות התייחסות של ההורים כקבוצה נפרדת מהתלמידים.

להזמנת השירות…