הדברים שטובים בי

מטרת המפגש: לבחון מרכיבי חוסן הקיימים בקרב המשתתפים.

במהלך המפגש מוצגות בפני המשתתפים הדרכים ליצירת תחושת אופטימיות. דרכים אלה באות לידי ביטוי באמצעות כלים בסיסיים, כגון: סימון תכונות ומיומנויות שאני טוב בהם, אפיוני חשיבה חיובית, דחיקת הרע ו"שטיפת מוח" חיובית. במהלך המפגש, מתחזקים מרכיבים חיוביים באישיותם של המשתתפים ומודגש הצורך בחיזוקים עצמיים וחיזוק הסובבים אותי. המפגש מסתיים בסבב מחמאות של המשתתפים, אחד כלפי השני.

משך הפעילות: שני שעורים מסגרת הפעילות: כיתתית