ran-alcohol-teens-dangerousאלכוהול – השפעות, סכנות – שכבות ח' – י'

מטרות הפעילות:

• הגברת המודעות לסכנות השתייה הלא מבוקרת של משקאות אלכוהוליים בטווח הקצר ובטווח הארוך.

• שינוי עמדות לשתייה מבוקרת.

• חיזוק האחריות האישית באמצעות קבלת החלטות מושכלת.

מהלך הפעילות:

מתן מידע על הסיבות לשתיית משקאות אלכוהוליים, על דפוסי שתייה והסכנות בדגש על הטווח הקצר. הפעילות מועברת באמצעות קטעי סרטים ודיאלוג עם המתבגרים. בנוסף למתן מידע, יועלו נושאים הקשורים באחריות אישית, בקבלת החלטות, בדילמת הלשנה מול דיווח, במשמעות העזרה לחבר ועוד.

משך הפעילות: שלשה שיעורים.

מסגרת הפעילות: כיתתית.

להזמנת השירות…