חומרים נדיפים

מטרת הפעילות: הגברת המודעות לנזקים הקיימים בשימוש בחומרים נדיפים.

חלק ראשון: מתן מידע על הנזקים הקיימים בעת שימוש בחומרים נדיפים. חלק זה כולל צפייה בקטע וידיאו, המציג את ההשלכות הטרגיות הנובעות משימוש בחומרים נדיפים.

חלק שני: עוסק באחריות אישית של בני הנוער ובחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי לחץ ולחץ קבוצתי.

משך הפעילות: שני שעורים במסגרת כיתתית

להזמנת השירות…