מניעת אלימות מינית

מטרות הפעילות:

• להגביר את המודעות של נערות ונערים לחוויות המיניות שלהם.

• למנוע פגיעה מינית.

• לתת הדרכה לקיום יחסי מין בטוחים.

תכני הפעילות:

במהלך הסדנה, מועבר מידע לגבי ההבדל בין בשלות פסיכולוגית לקיום יחסי מין ויחסי מין מכבדים לבין אלימות מינית. במסגרתה, דנים המשתתפים במשמעויות המיוחסות ליחסי-מין כחלק מקשרים בין-אישיים, בזיהוי אלימות מינית והטרדות מיניות, ובשימת דגש על הקשר בין כפיית יחסי-מין ואונס לבין אלימות. כמו כן, ניתן מידע לגבי דרכים לקבלת עזרה בשעת הצורך.

משך הפעילות: שני שיעורים. מסגרת הפעילות: עד 35 תלמידים בנים ובנות בנפרד.