סיגריות ונרגילות

מטרות הפעילות:

1. הגברת המודעות לסכנות הקיימות בעישון סיגריות.

2. חיזוק והדגשה של חשיבות האחריות אישית להימנעות מעישון מזדמן.

3. חיזוק עמדות השוללות עישון סיגריות.

תכנים:

חלק ראשון: מסע העשן בגופי

במהלך המפגש, מועבר מידע על מסעו של העשן באברי הגוף השונים ועל הנזקים שהוא גורם.

כמו כן, המפגש מתייחס לשלושת הרכיבים העיקריים הפוגעים בגופנו: ניקוטין, טאר ופחמן החד חמצני.

בין היתר, מושם דגש על הקשר בין עישון לסרטן ולמחלות נשימה.

חלק שני: התמודדות יעילה עם לחץ קבוצתי

במהלך חלק זה של המפגש, מתקיימת פעילות חווייתית באמצעות שאלון בנושא לחץ קבוצתי לעישון. במסגרת זו, נבחנות המיומנויות הנדרשות להתמודדות יעילה עם עישון.

משך הפעילות: שני שיעורים. מסגרת הפעילות: כיתתית.

להזמנת השירות…