שוויון בין המינים – שכבות ט' – יב'

רקע

השינויים במעמדן של הנשים ובתפיסת זהותן בחברה המערבית מובילים בשנים האחרונות לשינויים במעגלים רחבים יותר, כולל במציאות חייהם של נערים ונערות.

שינויים אלה משפיעים על התהליכים הפסיכולוגיים והחברתיים שעוברים המתבגרים – נערות ונערים כאחד. לאור מצב זה, קיימת חשיבות רבה לחזק בקרב בני נוער תהליכי שוויון ולחזק את יכולתם להתמודד עם המציאות המשתנה. בהקשר הישראלי, חשוב לציין ששינויים במעמדן של נשים מקבלים ביטויים שונים בשל העובדה שמדובר בחברה רב תרבותית.

מטרת התוכנית: לקדם את השוויון בין המינים ולהעצים נערים ונערות, תוך הבנת תהליכי השינוי וחיזוק יכולתם להפעיל גמישות ויצירתיות, כחלק מדפוסי ההתמודדות עם המציאות החברתית המתהווה.

נושאים מרכזיים:

– קידום עמדות שוויוניות בקרב נערים ונערים

– שינוי עמדות מסורתיות לגבי נשיות וגבריות

– מתן מקום לסגנונות שונים של גבריות ונשיות והגברת הסובלנות.

משך הפעילות: הפעילות נערכת במהלך יומיים:

יום ראשון:

מפגש ראשון: תהליכים בהבניית זהויות מגדריות

במהלך מפגש זה, נערכת סקירה של התהליכים המבנים זהויות מגדריות של גברים ונשים ושל הגורמים המשפיעים על אי-שוויון בין המינים. לצד אלה, נבחנים ערכים של צדק והוגנות בכל הקשור לשוויון בין-המינים, תוך בדיקת הרווחים הטמונים בתהליכי השינוי. כמו כן, נידונים המחירים הכרוכים בשינוי תפיסות מגדריות.

במפגש תשולב הקרנה של קטע מהסרט בלי אליוט.

מפגש שני: מופע פלייבק

במסגרת מפגש זה, מועלה מופע תיאטרון המציג אירועים, המתוארים על ידי המשתתפים, בנושא שוויון בין המינים ויחסים בין נערים לנערות. כמו כן, מומחשות סיטואציות של קונפליקט ואלימות, כאשר הקהל בוחר את החלופות להתמודדות.

מפגש שלישי: מחיר הכבוד

המפגש עוסק בחוויית מופע הפלייבק ובהבנת המחירים של תפיסות סטריאוטיפיות כלפי המינים. במהלכו, צופים המשתתפים בפרק מהסדרה "החברה הטובים", כאשר הם מתבקשים להכריע בדילמה של גיבור התוכנית האם להיענות להזמנה לקרב סכינים עם הבחור שהתחיל עם החברה שלו. בתום הצפייה, נערך דיון בנושא: ערכים משתנים והקשר ביניהם לשוויון בין המינים.

יום שני:

מפגש ראשון: מהו שוויון?

צפייה בסרט העוסק בסוגיות הקשורות לשוויון בין המינים ודיון על הסרט.

מפגש שני: חיים בלי סטריאוטיפים

מפגש עם גבר או אישה שבחרו אורח חיים השונה מתפיסות סטריאוטיפיות לגבי גבריות ונשיות. במהלך המפגש, הם מספרים את סיפור חייהם ומתארים את משמעות הבחירות שעשו בחיי היום-יום ואת תגובת הסביבה לבחירות אלה. למשתתפים ניתנת הזדמנות לשאול שאלות ולהבין את אפשרות השינוי והבחירה.

מפגש שלישי: דילמות וסיכום הסמינר

דיון בקבוצות קטנות בעקבות הסרט והאורח/ת. הפעילות עוסקת במפגש האישי של המשתתפים עם תהליכי שינוי שמתרחשים בסביבתם הקרובה. בתום הדיון מוצגות בפני המשתתפים דילמות מחיי היום יום ונבדקות החלטותיהם המוצעות להתמודדות עם התרחישים המועלים. כמו כן, מודגש הצורך בגמישות כמרכיב יעיל בהתמודדות עם סוגיות שונות הקשורות לתפיסות מגדריות סטריאוטיפיות. מפגש זה מהווה סיכום ומשוב.

להזמנת השירות…