נוער, סמים ועבודת מניעה

מעוניינים לקיים השתלמות או יום הערכות למורים בנושא מניעת מצבי סיכון ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב בני-נוער? אנחנו, במכון יסודות, מציעים לכם לקיים השתלמות הכוללת קבלת ידע מקצועי לגבי תפיסת המניעה החינוכית ומשמעות המניעה בארגונים חינוכיים, עיצוב עמדות בקרב המורים לגבי שימוש בסמים בקרב בני נוער ומתן כלים אפקטיביים ליצירת תקשורת פתוחה בנושא בין מורים לתלמידים.

מטרת ההשתלמות:

– הגברת מודעות המורים למצבי סיכון בקרב בני נוער.

– מתן ידע לגבי גיבוש עבודת המניעה וכליים בסיסיים בהתערבות עם בני נוער

תכני ההשתלמות:

חלק ראשון: הרצאת ידע – תפיסת המניעה החינוכית

ההרצאה עוסקת במושגי יסוד במניעה: מניעה חינוכית לעומת מדיניות מניעה, מניעה ראשונית, שניונית ושלישונית, תהליכים קוגניטיביים בבחירת התנהגות סיכונית, קבוצות סיכון, ו"מטריצת המניעה". ההרצאה עוסקת בהבנת התהליכים הפסיכולוגיים והתרבותיים המשפיעים על התנהגות בני הנוער ומשמעותם בעשייה המניעתית.

חלק שני: סדנה חווייתית – עיצוב עמדות המורה לגבי מצבי סיכון

סדנה חווייתית, במהלכה המורים בוחנים את עמדותיהם לגבי שימוש בסמים בקרב בני-נוער. המפגש מאפשר דיון בנושא ובמהלכו מתחייבים המורים לעמדה ברורה.

חלק שלישי: סדנה חווייתית – כלים לתקשורת אפקטיבית בין מורים לתלמידים

סדנא חווייתית, במסגרתה המשתתפים עוברים פעילות מניעתית, אשר עוסקת בשלוש רמות המניעה: משמעות, אחריות וקבלת החלטות. במהלך הסדנא, המשתתפים נוטלים חלק פעיל בתוכנית המניעה החינוכית, דרכה ניתן יהיה לקיים דיון ברמות העבודה השונות.

להזמנת השירות…