נוער אלכוהול ומניעה

מעוניינים לקיים השתלמות או יום הערכות למורים בנושא מניעת שתייה לא מבוקרת של משקאות אלכוהוליים בקרב בני-נוער? אנחנו, במכון יסודות, מציעים לכם לקיים השתלמות הכוללת העברת ידע מקצועי לגבי גיבוש תפיסת המניעה החינוכית ומשמעותה בארגונים חינוכיים, עיצוב עמדות בקרב המורים לגבי שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני-נוער ומתן כלים אפקטיביים ליצירת תקשורת פתוחה בנושא בין מורים לתלמידים.

מטרת ההשתלמות:

– הגברת מודעות המורים למצבי סיכון בקרב בני נוער.

– מתן ידע לגבי גיבוש עבודת המניעה וכליים בסיסיים בהתערבות עם בני נוער

תכני ההשתלמות:

חלק ראשון: הרצאת ידע – תפיסת המניעה החינוכית

ההרצאה עוסקת במושגי יסוד במניעה: מניעה חינוכית לעומת מדיניות מניעה, מניעה ראשונית, שניונית ושלישונית, תהליכים קוגניטיביים בבחירת התנהגות סיכונית, קבוצות סיכון, ו"מטריצת המניעה". ההרצאה עוסקת בהבנת התהליכים הפסיכולוגיים והתרבותיים המשפיעים על התנהגות בני-הנוער ומשמעותם בעשייה המניעתית.

חלק שני: סדנה חווייתית – עיצוב עמדות המורה לגבי מצבי סיכון

סדנה חווייתית, במהלכה המורים בוחנים את עמדותיהם לגבי שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני-נוער. המפגש מאפשר דיון בנושא ובמהלכו מתחייבים המורים לעמדה ברורה.

חלק שלישי: סדנה חווייתית – כלים לתקשורת אפקטיבית בין מורים לתלמידים

סדנא חווייתית, במהלכה המשתתפים עוברים פעילות מניעתית, אשר עוסקת בשלוש רמות המניעה: משמעות, אחריות וקבלת החלטות. במהלך הסדנא, המשתתפים נוטלים חלק פעיל בתוכנית המניעה החינוכית, דרכה ניתן יהיה לקיים דיון ברמות העבודה השונות.

להזמנת השירות…