אלימות נוער בהיבט מגדרי

בשנים האחרונות, החברה הישראלית מתמודדת יותר ויותר עם אירועים אלימים המתבצעים על-ידי נערים. ההרצאה מתמקדת בהבדלים הקיימים בין אלימות של נערים לבין אלימות של נערות ובוחנת כלים רגישי מגדר להתמודדות יעילה עם התופעה.

רקע ההרצאה:

אחד הנושאים המדאיגים ביותר כיום, הינו רמת התוקפנות והאלימות הגבוהה של בני-נוער בכלל ושל נערים בפרט. האם לבנים רמת תוקפנות גבוהה יותר מבנות? לשאלה זו אין תשובה ברורה, אך הבנים, בדרך כלל, מקבלים מסרים של הגדרה חד כיוונית אודות גבריות רצויה. בהתאם לכך, הפנמת מודל גברי המתבסס על נחישות, עוצמה, כוח והשגיות תוך נכונות ליטול סיכונים והדחקה של כל מה שנתפס כביטוי רגשי או נשי, מובילה בסופו של דבר לנתונים המדאיגים אודות היקף אירועי האלימות ועוצמתם בקרב נערים.

בנוסף, מאחר וגבולות המגדר כיום פחות ברורים, בקרב בנים גובר הבלבול, שמקשה על בניית זהותם. כדי לבנות זהות כזו, הם זקוקים למודלים מוגדרים.

אלימות בקרב נערים מבטאת, לעיתים, את חרדתם מהשינוי במוסד הגבריות שהופך לנחלת שני המינים. לא ניתן להתייחס לפער הקיים במימדי האלימות בקרב נערים ובקרב נערות ללא בחינת מיקומם של בנים בתוך מכבש הגבריות. בהקשר זה, אלימות הינה כלי מרכזי לעיצוב הזהות הגברית אצל נערים ומשמשת זרז לאותם נערים הזקוקים לקריאות עידוד לאישור גבריותם.

מטרת ההרצאה:

• להבין את התהליכים בעיצוב הגבריות, אשר מעודדים התנהגות אלימה בקרב נערים.

• להגביר את המודעות לצורך להתערב ולדון עם בני נוער בסוגיות הקשורות לשוויון בין המינים ולמגדר.

נושאים מרכזיים:

• הבדלים במימדי האלימות בין נערים לנערות

• התנהגות אלימה בקרב בני נוער

• הומופוביה, דיכוי רגשות, אנטי-נשיות ואלימות

• הקשר בין מיניות של נערים ואלימות

• תרבות של "קבוצת נערים"

• פתרונות והצעות להתמודדות

להזמנת השירות…